ARTIEST/BAND

Stichting DIJKROCK legt gegevens vast, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de deelname als artiest/band aan het Dijkrock festival en overige activiteiten zoals bijv. thema avonden. Deze gegevens zijn voor onze eigen administratie. Wij verstrekken de gegevens aan verplichte overheidsinstanties. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen, die voor onze stichting nodig is, zoals nieuwsbrieven en informatie over het festival
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Stichting Dijkrock zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

DONATEUR/SPONSOR

Stichting DIJKROCK legt gegevens vast, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw donatie/sponsering aan het Dijkrock festival en overige activiteiten zoals bijv. thema avonden. Wij verstrekken de gegevens aan niemand, de gegevens zijn voor onze eigen administratie. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting gebruikt voor nieuwsbrieven en informatie over het festival
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich ten alle tijden afmelden als donateur/sponsor. Stuur daarvoor een mail naar het secretariaat. Ook adreswijzigingen en andere wijzingen kunt U doorgeven aan ons secretariaat.
Stichting Dijkrock zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

VRIJWILLIGER

Stichting DIJKROCK legt gegevens vast, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de deelname als vrijwilliger aan het Dijkrock festival en overige activiteiten zoals bijv. thema avonden. Wij verstrekken de gegevens aan niemand, de gegevens zijn voor onze eigen administratie. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting gebruikt voor nieuwsbrieven en informatie over het festival.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich ten alle tijden afmelden als vrijwilliger. Stuur daarvoor een mail naar het secretariaat. Ook adreswijzigingen en andere wijzingen kunt U doorgeven aan ons secretariaat.
Stichting Dijkrock zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.